YEREL YÖNETİMLER

YEREL YÖNETİMLER

Tanıtım: Yerel Yönetimler Programı, siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetim birimleri için yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

Puan Türü: TM-2

İş Alanları: Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde ve idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev alabilmektedirler.