VETERİNER HEKİMLİĞİ

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ (MF-3)

         Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulama yapmaktır.

         Veteriner hekimlik programında eğitim süresi 5 yıldır.

         Kamu kuruluşlarında çalışabileceği gibi bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odasına kayıt olarak serbestte çalışabilirler.