Verimlilik Haftası HANGI GÜN NE ZAMAN

Verimlilik Haftası

Ünlü sosyolog Pareto verimliliği bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka bir kişinin durumunu iyileştirme olarak tanımlamaktadır. Verimlilik Devletlerin rekabet gücünü ve refah düzeylerini artırmada kilit öneme sahip bir kavram olup, iktisat deyimiyle, üretim sürecine giren çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

Verimlilik kültürünü yaygınlaştırmak ve buna ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak Nisan ayında  Verimlilik Haftası Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından kutlanmaktadır.

Toplumda verimlilik bilincini oluşturmak amacıyla, 1992 yılından 2011 yılına kadar, mülga Milli Prodüktivite Merkezi’nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini içine alan hafta “Verimlilik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması için Verimlilik Haftası boyunca  çeşitli illerde yenilikçilik, temiz üretim, KOBİ’lerin kurumsallaşması, verimlilik-ekonomik büyüme ilişkisi ve benzeri konuların ele alındığı toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenlenmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 2011 yılında sonra her yıl değişen tarihler de olmak üzere “Verimlilik Haftası”nı kutlamaktadır.

2016 yılında 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde,
2017 yılında 8 –14 Mayıs tarihlerinde kutlanmış olup
2018 yılında ise tarihler henüz belli değildir.