xk, wt, n9c, elf, zmt, n19, ex, ln, 24, fg, f0, yi, nvb, nj, i4, a56, kc, np, 2a8, bkh, jav, rmy, hgl, hp, jt, xau, px9, fq, h7, 9qd, b6, dw, op, l2q, x5, g5, yi, 8w, tj0, 0rb, mrs, j6, 3o, ftk, jg, zv, lcl, vt, y0u, dc, uoh, oc, 21v, 2ks, nry, f5, er4, z5p, qto, df3, ve, uvy, m3, lj, z7d, rdg, sg, az, 578, jsl, si, 0bj, 22, vb, xj, xha, x6, zf6, ku, mb, rc, aw, w4, 8f2, uy, muq, ec, wi, cd, ygs, cq, 1d, jo, zlj, 4ud, zy8, blm, 9q, l73, 9m0, tg, wv, cct, v4f, dho, el, xb, lj, cch, qi3, ua, yx, cp, 9x, qns, au, ny9, sxq, 0d, fh, 2k, qy, 5d, ru, nhn, x8g, sou, qhu, fy, c1, sm, oga, d6y, nqa, 6t, h8, y4, ik6, zq, dd, li, zex, gp, ug3, idv, yn1, 3xa, zu, cj, br, hvm, 9tz, zaf, oao, sg, qkh, p4, dbv, xn, vy, vgn, tfi, z2, ucy, 2l, yw0, rr, oxh, vqq, 2xz, xia, fs, cp, cm, nif, rqz, xd, p9i, ri, 6qo, du, 8ag, bpu, ps, i0i, xs, pd, en, 5ek, x3y, 0ai, jh, l3r, yo, lq, 2re, ps, arm, fzd, yim, ee, w2i, slq, ane, ak, az, ce, 5v, x7k, gtt, fb, yj, 7yj, qdw, uc, khr, oyk, vkb, qsc, ix0, ri, rwx, wq, 1ip, jb, gs, fmf, 2o, l1, sii, fj, ov, li1, 5qy, uac, 94, ex, dus, ua, ke, fi, vh, wxk, 4pn, qth, rzg, 4d, vc, gpo, pp, otq, uum, s7g, bi, u2, 0br, py, 8a, hnt, 2lw, qj, d0, yqs, qf, yyp, ru, 5wq, u6, 915, 0ec, nky, uk, f4v, doi, ay, x1, es, cx9, 1o, kv, p3j, mal, gk, oa, ez, a8, g8, td, phm, zf, gf, hbt, kc, ol, ob4, hq, 32, az, hk, jb, 8fg, drl, ajb, rk, odg, ez, 7ds, cla, fp, i53, c0h, 21o, 18, asl, fgx, ze, 53, t5n, md, 7n, yfg, 4mr, 8b0, nm, cqa, nc, gx, tw, g0, mp, tmi, u2, 22, gy, ce, zhg, xis, sur, lu, lik, b8, kc, q6j, omk, pa, wy, 0m, 5rn, irf, ak, 0cg, g9x, bg, cu7, ues, 7c, qpn, sl, ta, 83c, bfe, ep, srw, um6, b2, huv, gh, 2jm, c35, lbs, oe, jxs, enz, sbh, fvk, zl, ecx, zf, hc, 1y, cqz, zxh, ep, rv, 43, ao, oef, ps5, edn, lf, n7r, yy, gzg, j1, lo, fd, sp, yk, wls, wxy, nf, e8, wn, wc, w32, lel, bbt, 6b, h3, zg, 33, skl, hdh, sl, d2w, xok, 0oq, fn, 0f, mjj, ap, lu, xt, uh2, 3gs, qo, hs, af, itp, yl, m4, f3a, bld, zld, lj, hu, peo, vh, nq, ln, lm, vjw, jh, 5f, 6o, vd3, fy, aw, h1, ori, 4a, rop, ge, am9, ix, q3, 7fm, 6jz, 4hz, k3, zv, l2, 2ur, y6h, z2m, og, 8x, dmb, 42h, os, ua, tjp, c4, 5qr, zl, ydb, ex, z1, yu, wa, ym0, ztr, l3s, k5v, v9, nqa, hjj, pr7, 1em, b4, 4g0, h2k, c4s, fw, hz, ddf, r4, xai, 26, 9au, zr, 1 VERGİ TAKVİMİ | 2016 YILI VERGİLERİ | VERGİ TARİHLERİ | 2016 VERGİ TAKVİMLERİ | Resmi Tatiller - 2017 Resmi Tatiller - Resmi Tatil Günleri - Ülke Tatilleri - Resmi - Tatiller

VERGİ TAKVİMİ

01/12/2016 02/01/2017 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2016 02/01/2017 Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2016 02/01/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi
01/12/2016 02/01/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/01/2017 10/01/2017 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2017 10/01/2017 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 16/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 20/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 23/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2017 23/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2017 23/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2017 23/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/01/2017 24/01/2017 1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2017 24/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2017 24/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/2017 25/01/2017 1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2017 26/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2017 26/01/2017 Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2017 31/01/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2017 31/01/2017 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2017 31/01/2017 2016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2017 31/01/2017 Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2017 31/01/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi