Vakıf Haftası HANGI GÜN NE ZAMAN

Vakıflar Haftası

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3–9 Aralık tarihleri arasında “Vakıf Haftası” kutlanmaktaydı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 26-12-2005 tarih ve 8771 sayılı yazıda; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 12-12-2005 tarih ve B.02.1.VGM.0.15.00-051/3529-20362 sayılı yazısı ilgi alınarak, daha önce Aralık ayının ilk haftası olan “Vakıflar Haftası”nın 2001 yılından itibaren Mayıs ayının ikinci haftası olarak değiştirilmiştir. Buna rağmen bazı kurum ve kuruluşlar halen “Vakıflar Haftası”nı 3-9 aralık tarihlerinde kutlamaktadırlar.

2018 yılında 7 Mayıs Pazartesi ile 13 Mayıs Pazar tarihlerini içine alan hafta “Vakıflar Haftası”dır.

2018 yılında Vakıf Haftası 3 Aralık Pazartesi günü başlayıp 9 Aralık Pazar günü sona erecektir.

 

“Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer’iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

Vakıflar Haftası nedir? Vakıflar Haftası ne zaman? Vakıflar Haftası hangi gün? Vakıflar Haftası kaç gün kaldı?