Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü HANGI GÜN NE ZAMAN

      Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü

2018 yılında  16 Ağustos perşembe günü Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü kutlanacaktır. 16 Ağustos 1064’de Bizans’a bağlı surlarıyla meşhur Ani Kalesi ile Kars ve çevresi Sultan Alparslan tarafından fethedildiği için bu tarihe atfen her yıl 16 Ağustos tarihinde kutlanmaktadır.

Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071) Önemi

 Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 Anadolu’da Selçukluların önündeki en büyük engel
olan Bizans tehlikesi ortadan kalktı.
 Anadolu’da ilk Türk devletleri kuruldu.
 Kazanılan zafer Türklerin İslam dünyasındaki prestijlerini
arttırdı.
 Türk kültürü Anadolu’ya taşındı.
 Anadolu’da beylikler kurulmuştur.

Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Danişmentliler, Saltukoğulları, Mengücekler ve Artukoğulları’dır.

Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü hangi gün nezaman? Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü Kaç gün kaldı? Malazgirt Savaşı hangi gün ne zaman?