TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (TS-2)

 

Tanıtım: Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bölümün amacı ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (TS-2)

 

Tanıtım: Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

 

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

(TS-2)

 

Tanıtım: Eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim yapılmaktadır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.