TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ (MF-2)

         İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesini amaçlar.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Tarım makineleri alanından mezun olan ziraat mühendisleri yetiştikleri alana göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bayındırlık ve İskân, Enerji Bakanlıklarına bağlı çeşitli kuruluşlarda, yetiştikleri alanlarda görev almaktadırlar.

ZOOTEKNİ (MF-2)

         Ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım, Orman, ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı çiftliklerde, araştırma merkezlerinde ve özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında çalışabilirler ve kendileri özel çiftlik kurabilirler.

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (MF-2)

         Tarımı ve toprağı bilen, çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarımı amaç edinmiş teknik elemanlar yetiştirmek, AR-GE çalışmalarıyla çiftçiler ile uygulamalı olarak çalışmak, değişen dünyada toprak bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek bunların öğrencilere ve çiftçilere aktarımını sağlamak.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde çalışabilirler.