TARIM EKONOMİSİ

TARIM EKONOMİSİ

Tanıtım: Tarım ekonomisi programının amacı, tarıma ayrılan alan, sermaye ve işgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlamalar yapacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Puan Türü: TM-1

Mezunların Aldığı Unvan: Tarım Ekonomisti

Gereken Nitelikler: Normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip olmaları, biyolojiye ve tarım konularına olduğu kadar ekonomiye de ilgi duymaları…

 

İş Alanları: Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı tüm kuruluşlarda, tarım kredi kooperatiflerinde, T.C. Ziraat Bankasında, DSİ Genel Müdürlüğünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, DPT, MPM, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nde, Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlama bürolarında görev alabilirler