SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (TS-1)

Tanıtım: Bölüm, Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi alanlarını içermektedir. Amacı ülkenin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlık bilgisine sahip, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bu derslerle ilgili eğitim verebilecek öğretmenler yetiştirmektir.

 

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

 

İş Alanları: Mezunlar, Ortaöğretim Kurumlarında Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi derslerine girerler.