SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tanıtım: Bu bölümde uluslararası ilişkilerin tarihi, sistemin sosyal yaşama etkisi ile ekonomik ve hukuksal yapısı, siyaset çerçevesinde ele alınır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

Puan Türü: TM-2

İş Alanları: Bu bölümü bitirenlerin çalışacakları alanların sayısı fazladır. En başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Turizm, Maliye, Gümrük Bakanlıkları gibi devlet kuruluşları ile özel kuruluşların çeşitli yönetim kademelerinde de görev aldıkları görülmektedir. Bu bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomat olarak çalışabilirler.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Tanıtım: Bu bölümde, devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacıyla eğitim verilir.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

Puan Türü: TM-2

İş Alanları: Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar, bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi bölümünden mezun olursan, bakanlıkların tümünde idari görevlerde ve özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde çalışılabilir.

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tanıtım: Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

Puan Türü: TM-2

Ünvanı: Uluslararası İlişkiler Uzmanı

İş Alanları: Üniversitelerin bu bölümlerini bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.