2018 ŞABAN AYI NE ZAMAN

Hicri Takvime göre yılın 8. ayı olan  Şaban ayı ; 17 Nisan 2018 salı günü başlayacaktır.

Şaban ayı İslam inanışına göre Ramazan ve Recep ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Muhammed’in bu
aylar hakkında verdiği haberler veya hadisler gösterilebilir. Hz. Muhammed’in bir hadis-i şerifinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban
benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” demektedir.

Şaban ayı 15 Mayıs 2018 salı günü sona erecektir.

 

“Receb ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.” (Abdürkadir Geylani )