2018 RECEP AYI NE ZAMAN

Müslümanlar için en önemli aylardan biri olan üç aylar ne zaman başlıyor? Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç aylar 2018 yılının hangi ayında başlayacak?

Recep veya Receb , Hicrî Takvime göre yılın 7. ayı olan ve Üç Aylar’ın başlangıcı olan aydır. Bu yıl Recep Ayı: 19 Mart 2018 PAZARTESİ günü başlamakta ve  16 Nisan 2018 pazartesi günü sona ermektedir.

“Recep Allah’ın, Şa’ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”,

“Recep’in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin “Regâib” ismini verdikleri gecedir.” ,

Her kim Recep ayında bir gün oruç tutar ve dört rekâtlık bir namaz kılarsa ve bu namazın ilk rekâtında yüz defa Ayete’l-Kürsî, ikinci rekâtında yüz defa İhlâs suresini okursa o kişi Cennetteki yerini görmeden ölmez.”