2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN

2018 Ramazana ne zaman? 12 ayın en güzeli olan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan  Hicrî Takvim’e göre 9. ay ve Hz. Muhammed’ e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam’ın beş şartından birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca sürmektedir.Her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir ay olarak kabul edilir.

2018 yılında Ramazan Ayı 16 Mayıs 2018 çarşamba günü başlayıp, 14 Haziran 2018 perşembe günü sona erecektir.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı” buyrulmuştur. (Bakara, 2/183)