PREHİSTORYA

Tarih öncesi anlamına gelen Prehistorya insanın ortaya çıktığı andan itibaren yazıyı bulmalarına kadar olan süredeki avcı-toplayıcı toplumun geçirdiği kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimin araştırılması oluşturur. Bu gelişimin, arkeolojik buluntuların ışığında, dünya ve Anadolu kültürlerinde nasıl gerçekleştiği derslerde incelenir. Derslerin yanı sıra yüzey araştırmaları, kazılar ve laboratuar çalışmaları anabilim dalının uygulamalı bilimsel kapsamını oluşturur.

 

Çalışma Alanları:

 

Prehistorya Anabilim Dalı, ülkemizde tarihöncesi dönem arkeolojisi üzerinde uzmanlaşmış yalnızca iki akademik birimden biridir. Ülkemizin gerek duyduğu nitelikli kadroların oluşturulması, çeşitli alanlarda uzmanların yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek uzmanların yetiştirilmesi amacını taşımaktadır. Tekniğin gelişimine paralel olarak modernleşmeyle birlikte eski kültürlere ve eserlere de ilginin artması, restorasyonun ön plana çıkması, tarihi eser turizminin gelişmesi mesleğe olan ilgiyi artırmaktadır.