Nemrut Dağı UNESCO Dünya Mirasları (Türkiye)

Nemrut Dağı(1987)

Toros dağ silsilesinde bulunan Nemrut Dağı, Adıyaman ilimizin Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde volkanik bir dağdır.

Pers ve Grek uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği ve Yunanca “Genler Topluluğu” anlamına gelen Kommagene Krallığı Nemrut Dağında önemli arkeolojik kalıntılara sahiptir. Kommagene  kralı Antiochos Theos, MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar-tapınağını (Antioches tümülüsü) da yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon olarak bilinmektedir. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı-tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene ülkesinin özgün sanatı harmanlanarak yontulmuştur. Bu anlamda Nemrut Dağına “batı ve doğu uygarlığının köprüsü” denebilir.

1987’den beri UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen Nemrut Dağı, çevresindeki Kommagene Uygarlığı eserleri ile birlikte ülkemizin önemli Milli Parklarından biridir. Nemrut Dağındaki dev heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski Kale), Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer almaktadır.