Mühendislik Bölümleri

Mühendislik; fen bilimlerinin insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere en akılcı yoldan kullanmayı sağlayan kişidir. Mühendis kelimesi İngilizce’de “yapı ustası”, Fransızca’da ise “dahi” kelimesinden türemiştir. Türkçe’de ise  Arapça soylu bir kelime olup, “hesap – kitap yapan şahıs anlamında “hendese (hesap)” kelimesinden türemiştir. Mühendisi, fikir ve üretim yaratıcısı olarak düşündüğümüzde, Fransızca’daki anlamını kullanmış oluyoruz. Bu anlamda mühendis olmak isteyen bir kimse önce “mühendisçe” düşünmeyi öğrenmeli, daha sonra alanıyla ilgili teknik bilgiyi almalıdır. Bilim adamının işlevi bilgiyi geliştirmek, mühendisin işlevi ise uygulamaktır. Bu nedenle mühendis, bilgiyi pratik amaçlara uygulayabilmek için uygun karar verme, sorunlara yeni çözümler bulabilme ve yeni araçların, süreçlerin maliyetini, işleyişini, önceden görebilme yeteneklerine sahip olmalıdır. Bugün içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler bindiğimiz taşıtlar, izlediğimiz televizyon, kullandığımız elektrik, benzin, petrol gibi enerji kaynakları hep mühendislerin eseridir.