MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (MF-3)

         Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

         Öğrenim süresi 4 yıldır.

         Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” ünvanı verilmektedir.

         Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler.

evlilik ve düğün hazırlıkları


yemek tarifleri ve kolay tarif