MALİYE

MALİYE

Tanımı: Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilir.

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Puan Türü: TM-1

Mezunların Aldığı Unvan: Maliyeci

Gereken Nitelikler: Maliye programında öğrenim görmek isteyenlerin genel akademik yetenek yanında, sayısal yeteneğe sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Bölümde Okutulan Dersler: Kamu maliyesi, vergi hukuku, muhasebe, hukuk, işletme ve matematik gibi dersler okutulur.

İş Alanları: Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsler, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir. Ayrıca büro açarak serbest de çalışılabilmektedir.

evlilik ve düğün hazırlıkları