MALİYE

MALİYE

Tanımı: Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilir.

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Puan Türü: TM-1

Mezunların Aldığı Unvan: Maliyeci

Gereken Nitelikler: Maliye programında öğrenim görmek isteyenlerin genel akademik yetenek yanında, sayısal yeteneğe sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Bölümde Okutulan Dersler: Kamu maliyesi, vergi hukuku, muhasebe, hukuk, işletme ve matematik gibi dersler okutulur.

İş Alanları: Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsler, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir. Ayrıca büro açarak serbest de çalışılabilmektedir.