Köleliğin Yasaklanması Günü Hangi Gün Ne Zaman

Köle; bütünü ile bir başka insanın malı olan, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilen özgür olmayan kişiye denir.

Köleliğin yasaklanmasına dair ilk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde (1807) çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları takip etmiştir.  ABD Temsilciler Meclisi 2 Aralık 1807 köleliği yasaklamıştır. Avrupa’da İngiltere’den sonra köleliği ilk kaldıran Osmanlı İmparatorluğu’dur. Osmanlı’da kölelik, Sultan Abdülmecid döneminde 1847’de bir fermanla yasaklanmıştır.  Nitekim Tanzimat Fermanının mimarlarından olan Mustafa Reşid Paşa imzası ile Osmanlı ticaret gemilerine gönderdiği resmi yazılarda da köle ticaretinin yasaklandığını görmekteyiz. 1926’da Milletler Cemiyeti bütün dünyada köleliği yasaklamış, daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyit etmiştir.

2017 Köleliğin Yasaklanması Günü 2 Aralık Cumartesi gününe denk gelmektedir.

2018 yılında ise Köleliğin Yasaklanması Günü 2 Aralık Pazar günüdür.