KIZILAY HAFTASI Hangi Gün Ne Zaman

Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftasını kutlarız. Kızılay bir yardım kurumudur. Yardım insancıl bir duygudur. İnsanları yücelten bir düşüncedir. Bu düşüncenin yaygınlaşması, dünyamızı güzelleştirir. Barış içinde bir arada yaşamamızı sağlar. İnsanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir.

1868’de kurulan ilk yardım derneği «Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti» (Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti) idi. Bu cemiyet 1877’de «Hilaliahmer» adını aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra da cemiyetin adı Atatürk’ün teklifiyle 1935’te «Türkiye Kızılay Cemiyeti» ne, 1947’de de «Türkiye Kızılay Derneği» ne çevrildi.