KİMYA

KİMYA (MF-2)

         Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insangücünü yetiştirmektir.

         Kimya programını bitirenlere “Kimya Teknikeri” ünvanı verilir.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alırlar.

 

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (YGS-2)

         Eğitim fakültelerinde ortaöğretim (liseler, meslek liseleri, akşam liseleri vb.) öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim öğretim ve araştırma yapar.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Devlet ve özel okullarda çalışabilir.