Kadın Hakları Günü HANGI GÜN NE ZAMAN

Kadın Hakları Günü

Kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamı olan Kadın Hakları 5 Aralık 1934’te tarihli ”Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabul edilmesiyle ülkemizde her yıl 5 Aralık da, ”Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal’in, 1923 yılında “…şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleriyle Kadın Haklarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

2018 yılında Kadın Hakları Günü 5 Aralık Çarşamba günüdür.

NOT: 7 Mayıs 1748’de dünyaya gelen Olympe de Gouges, 1789’da Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan ve günümüzdeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin esin kaynaklarından biri olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne karşı, bu metinde geçen “insan” (homme) sözcüğünün yalnızca erkeği kastetmesi nedeniyle 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayımlar. Bu insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesidir.

Kadın Hakları nedir? Kadın Hakları Günü ne zaman? Kadın Hakları Günü kaç gün kaldı?