İstanbul’un Tarihî Alanları UNESCO Dünya Mirasları (Türkiye)

düzenlenmektedir