İslamiyet Tarihinde Hangi Gün Ne Zaman Oldu

İslamiyet Tarihinde Hangi Gün Ne Zaman Oldu?

İslamiyet Hz. Muhammed (sav) ile başlayan dindir. İslamiyet tarihi açısından önemli tarihler ve faydalı olacak bilgiler;

Hz. Muhammed (sav) ne zaman dünyaya gelmiştir?

20 Nisan 571 Pazartesi günü

Hz Muhammed (sav) Hicreti hangi gün ne zaman?

622 yılında Mekkeden Medineye göç etti.

Hicri Takvim Ne zaman Başlamıştır?

Hicri Takvim 622 yılında hicret ile başlamıştır.

Bedir Savaşı ne zaman yapıldı?

624 yılında yapılmıştır.

Uhud Savaşı ne zaman yapıldı?

625 yılında yapılmıştır.

Hz. Muhammed Ne zaman vefat etti?

8 haziran 632 yılında vefat etti.

ilk Türk Halife Kimdir?

Türk tarihinde ilk halife, Yavuz Sultan Selim’dir. Osmanlılar, 1517’de Mısır’ı fethedince, Kutsal Emanetlerle birlikte, halifelik de Osmanlılara geçti. Mütevekkilullah’ın yerine Yavuz Sultan Selim, 1517’de halife oldu. 1924 yılına kadar bütün Osmanlı padişahları “halife” ünvanını da taşıyarak, hilafeti ellerinde tuttular.