İŞİTME – ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YGS-4)

Tanıtım: Bu bölümde işitme kaybı 70 desibel’den fazla olması nedeniyle normal eğitim ve öğretim etkinliklerinde işitme gücünden yararlanamayan sağırların ve tüm düzeltmelere karşın işitme kaybı 25-75 desibel arasında olan, çeşitli yardım ve araçlarla eğitim ve öğretimden yararlanabilecek ağır işiten çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Mezunları özel eğitim kurumlarında ve sınıflarda, sağırlar okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Devlet Personel Yasası hükümlerine göre öğrenim düzeylerine uygun maaş ve ders ücreti alırlar.

 

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YGS-4)

Tanıtım: Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkânlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaç, zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik eğitici çalışmalar yaparlar.