İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Tanıtım: Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır.

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Puan Türü: TM-1 – YGS-6

Mezunların Aldığı Unvan:

Gereken Nitelikler: Sözel yeteneği güçlü, Ayrıntıları algılayabilen, Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, Empati kurabilen…

Bölümde Okutulan Dersler: Programda; sosyal bilimler için matematik, mikroekonomi, makro- ekonomi, bilgisayar, işletme prensipleri, iletişim becerileri, istatistik, işletme hukuku, pazarlama ilkeleri, örgütsel davranış gibi dersler okutulur.

İş Alanları: Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır. Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar, insan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.