İÇ MİMARLIK —- ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM (MF-4)

         Her türlü sanayi ürününün tasarımını, üretim sürecini, pazar araştırmasını yapar.

         Eğitim süresi  4 yıldır.

         Tasarım ofislerinde,büyük firmaların seri üretimlerinde,Ar-Ge departmanlarında yada kendi özel tasarım ofisi açabilir.

 

İÇ MİMARLIK (MF-4)

         İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.