Hukuk Devleti Günü HANGI GÜN NE ZAMAN

Hukuk Devleti Günü

Hukuk devletinin birden çok tanımı olmakla beraber en temel tanımı, kamu erkinin faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan, yönetimde
keyfiliğin egemen olmadığı kendisini hukukla sınırlayan devlet
demektir.

1993’ten beri 5 Mart Gününü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından  “Hukuk Devleti Günü” her yıl  kutlamaktadır. Ayrıca  5 Mart tarihi Yargıtay ve Danıştay’ın ayrı kurumlar halinde çalışmaya başlamalarının yıl dönümü olduğu belirtilmektedir.

1837 yılında II. Mahmut tarafından,Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuştur. Daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (yani Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şuray-ı Devlet adıyla Danıştay ve Meclisi Ahkâmı Adliye adıyla Yargıtay oluşturulmuştur.

 

2018 yılında  Hukuk Devleti Günü 5 Mart Pazartesi günüdür.

Hukuk Devleti nedir? Hukuk Devleti Günü hangi gün? Hukuk Devleti Günü ne zaman? Hukuk Devleti Günü kaç gün kaldı?