Hicri Takvim Ayların Adları

Aylar Kelime Anlamı
1 Muharrem Haram kılınmış.
2 Safer Sefer, yolculuk.
3 Rebiülevvel İlk bahar.
4 Rebiülahir Son bahar.
5 Cemaziyelevvel İlk çorak toprak.
6 Cemaziyelahir Son çorak toprak.
7 Recep Saygı, onur.
8 Şaban Dağılmış, yayılmış.
9 Ramazan Yanma, sıcak olma.
10 Şevval Yükselmiş.
11 Zilkade Barışa sahiplik eden.
12 Zilhicce Hacca sahiplik eden.