Dünya İnsani Yardım Günü Hangi Gün Ne Zaman

Savaş, deprem gibi olaylarda bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş kişileri temel ihtiyaçlarının karşılanması olan insani yardımın küresel düzeyde ele alınması Birleşmiş milletler öncülüğünde  II. Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribat sonrasında Avrupa’da yerlerinden edilenlere insani yardım ileterek başlatmıştır.

 Dünya İnsani Yardım Günü, insani yardım alanında çalışanları ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını kaybedenleri anmaya adanan bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İsveç’in öncülüğündeki A/63/L.49 sayılı Genel Kurul Kararı ile her yıl 19 Ağustosta kutlanması kararlaştırılmıştır.19 Ağustos; Birleşmiş Milletler’in Bağdat’taki merkezinin 19 Ağustos 2003 bombalanması sonucu 22 BM çalışanının öldürüldüğü güne denk gelmektedir.

Dünya İnsani Yardım Zirvesi “Tek İnsanlık” teması ile 2016 yılı toplantısını 23-24 Mayıs tarihinde  İstanbul’da yapmıştır.

2018 Dünya İnsani Yardım Günü 19 Ağustos Pazar günüdür.