Dünya İnsan Hakları Günü Hangi Gün Ne Zaman

Dünya İnsan Hakları Günü (10 Aralık)

İnsan Hakları; kısaca Tüm insanları sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. Diğer bir deyişle insan hakları; tüm insanların cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Aralık 1948 Paris oturumunda İnsan Hakları Evrensel Bildirisini imzalamış ve bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. İşte bildirinin imzalandığı 10 Aralık tarihi Birleşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul edilmiş ve 1948’den beri kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnsan Hakları Evrensel Bildirisini 6 Nisan 1949 tarihinde kabul etmiş ve 27 Mayıs 1949’da da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2017 Yılı Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık Pazar günüdür.

2018 yılında ise Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık Pazartesi günüdür.

İnsan Hakları Günü nedir? Dünya İnsan Hakları Günü nedir? Dünya İnsan Hakları Günü hangi gün? 2018 Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? İnsan Hakları Gününe kaç gün kaldı? İnsan Hakları Evrensel Bildirisi nedir? İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ne zaman imzalandı?