Dünya İklim Günü Hangi Gün Ne Zaman

Dünya İklim Günü

Dünya İklim Günü; iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekilmek için her yıl 15 Mayısta kutlanan gündür.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 2013’de yayınlamış olduğu 5. İklim Değişikliği Değerlendirme Raporunda İklim değişikliğinin en çok kutupları, okyanus kıtalarını ve yoksul ülkeleri etkileyerek, açlık, susuzluk, deniz seviyesinde yükselme, sel ve göç gibi sorunları da beraberinde getirdiği bir önceki rapora göre atmosferdeki sıcaklığın +2 derece yükselmiş olduğu, daha fazla sera gazı etkisiyle kirlilik oranının da ciddi oranda arttığı açıklanmıştır

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ingilizce United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1992 yılında imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org

2018 yılı 15 Mayıs Salı Dünya İklim Günüdür.

Dünya İklim Günü ne zaman? Dünya İklim Günü hangi gün? Dünya İklim Gününe kaç gün kaldı?