Diğer Meslek Tanıtımları

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (MF-3)

         Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Türkiye’de dil ve konuşma terapistleri kendi özel merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ve hastanelerde çalışabilirler.

FİZİK (MF-2)

         Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Fizik programını bitirenlere “Fizikçi” ünvanı verilir.

         Mezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar.

 

 

BESLENME VE DİYETETİK (MF-3 VE YGS-2)

Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Eğitim süresi 4 yıldır.

Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

BİYOKİMYA(MF-3)

         Biyokimya programının amacı, biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda araştırma ve eğitim yapmaktır.

         Biyokimya programını bitirenlere bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” veya “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” ünvanı verilmektedir

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (MF-3 VE YGS-2)

         Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir.

 

ERGOTERAPİ (MF-3)

         Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Hastaneler sağlık merkezleri, Geriatri merkezleri, Sosyal aktivite merkezleri,  Halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri, Hastaların kendi ev ya da iş yerlerinde, Özel eğitim kurumlarında, gelişim geriliği olan veya zihinsel engelli çocuklarla çalışma şansına sahiptirler.

ODYOLOJİ (MF-3)

         Odyoloji işitme işlevini tüm fiziksel, fiziksel, fizyolojik ve nörolojik öğeleriyle inceleyen, işitme kayıplarının tespiti ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalıdır.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyometristler, Dil Konuşma Terapistleri, Özel Eğitim Uzmanları,  İşitme Engelliler Öğretmenleri, Fizyoterapistler, odyologların çalışma alanları içerisinde yer alırlar.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (YGS-1)

         Lisans mezunları meslek liseleri ve teknik liseler dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Bilgisayar Öğretmeni olmaya ve Öğretim Teknoloğu unvanını taşımaya hak kazanır.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Devlet ve özel okullarda çalışabilir.

 

 

 

ULUSLAR ARASI FİNANS

Programın amacı finansal piyasaların entegrasyonu ve uluslar arası finans konularında, öğrencilerin yüksek nitelikli bir eğitimle destekleyerek, finansal teori ve uygulamaları kavramlarına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Makro iktisat, muhasebe, mikro iktisat,yönetim ve organizasyonel analiz, uluslar arası muhasebe, uluslararası finansal bilişim sistemleri ve uluslar arası bankacılık gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, yatırım bankaları gibi finansal kurumlar ve çok uluslu şirketlerde çalışabilirler. Finansal analiz, muhasebe yönetimi, stratejik plânlama yöneticiliği ve banka yöneticiliği görevleri arasındadır. Büro ortamında; işletmeci, iktisatçı, hukukçu, uluslararası ilişkiler uzmanları ve sosyal bilimcilerle birlikte çalışırlar.

REKREASYON YÖNETİMİ

Rekreasyon Yönetimi Bölümü, 2010 yılında kurulmuş bir bölümdür. Bölümün amacı; turizmin sosyal, ekonomik, ve teknik yönden gelişimine katkı sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve analitik düşünme yeteneği olan turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bir yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca), bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik, rekreasyon işletmeciliği,liderlik  ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Rekreasyon Yönetimi Bölümünde eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Eğitim ve öğretim süresinin ilk yılı diğer bölümlerle ortak olup, dersler müfredatta yer almaktadır. 2. 3. ve 4. yıllarda ise alan dersleri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.  Bölümümüze her yıl 80 öğrenci alınmaktadır.

Bölümü başarıyla bitirip mezun olan öğrenciler, öncelikle almış oldukları eğitim ile rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere, temalı parklarda, ve diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahiptirler.

 

GERONTOLOJİ (MF-3)

         Gerontoloji, yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir (gero=yaşlı). Gerontolojimultidisipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         İş imkanları olarak yaşlının olduğu her yerin çalışma sahaları olduğu belirtiliyor.

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” unvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Çalışma Alanları

Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

 

SERMAYE PİYASASI BÖLÜMÜ

Sermaye piyasası programının amacı borsada, bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sermaye piyasası programında hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka uluslararası finans, finansal yönetim, finansal hizmetler pazarlaması, uluslararası borsalar, Avrupa Birliği sermaye piyasası hukuku, yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sermaye piyasası programında okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı, girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmek başarıyı artırıcı faktördür.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sermaye piyasası programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.

Çalışma Alanları

Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insangücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

 

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TS-1 / YGS-4)

Gastronomi ve mutfak kültürü alanları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek profesyonelleşmektedir. Gastronomi, artık salt bir meslekten öte bir “sanat dalı” olarak kabul edilmektedir. Yeme ve içme uzmanları, insanlara sadece güzel tatlar değil, aynı zamanda güzel zaman ve keyifli bir yemek deneyimi de sunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, sektöre dair gerekli teorik ve pratik bilgi ve becerilerin yanısıra genel kültür ile donatılmış, uluslararası platformda rekabet edebilecek genç yönetici şef adayları yetiştirmeyi amaçlıyor.