Denizli-Doğubayazıt Güzergâhındaki Selçuklu Kervansarayları UNESCO Dünya Mirasları (Türkiye)

Denizli-Doğubayazıt Güzergâhındaki Selçuklu Kervansarayları (2000)

ilk defa 10. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu hanları tarafından Orta Asya’da yaptırılan Kervansaraylar önceleri askeri savunma için için düşünülmüş, zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları karşılaması için genişletilmiştir. Selçuklu devrinde ticari yol ağı üzerinde kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları ve ihtiyaçlarını görmeleri için sultan hanı da denilen kervansaraylar yapılmıştır. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşü ile günde dokuz saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştır.

Orta Asya’daki göçebe Türk boylarının geleneksel yaşam biçiminden esinlenerek Selçuklu Dönemi kültür ve mimarisinde önemli bir yer tutmuş olan kervansaraylar ve hanlar en çok bu dönemde çeşitlenmiş ve Anadolu mimarisini de etkilemiştir.

Güzergahta Yer Alan Önemli Han ve Kervansaraylar aşağıda yer almaktadır:

Akhan, Pınarbaşı Han, Eğridir Han, Pınarpazarı Hanı, Kantarcı Han, Obruk Han, Oklu Han, Sultan Han (2), Akhan, Ağzıkarahan, Sünnetli Han, Sikre Han, Ertokuş Han, Kireli Han, Elikesik Han, Kavak Han, Kuruçeşme Han, Altınapa Han, Sadettin Han, Zincirli Han, Akbaş Han, Öresin Han, Han Camisi, Sultan Han, Şahruk Köprüsü Han, Lala Kervansarayı, Gedik Han, Latif Han, Mugar Han, Cibci Han, Pervane Han, Kargı Han, Köprüköyü Hanı, Mamahatun Kervansarayı, Hacı Bekir Han bulunmaktadır.

 

Denizli-Doğubayazıt Güzergâhındaki Selçuklu Kervansarayları 2000 yılında UNESCO dünya Mirası geçici listesine alınmıştır.