ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI (TS-2)

 

Tanıtım:

Bölümde Türk dilinin yapısı, Türk lehçeleri, bunların özellikleri ve gelişimleri üzerinde durulur. Çağdaş Türk edebiyatının bugünkü durumu ve eserlerini inceler. Bölüm mezunları öğretmen olabilirler. Kültür bakanlığında, Televizyon kanallarında görev alabilirler. Özel yeteneği olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

Eğitim süresi 4 yıldır.