BİYOLOJİ

BİYOLOJİ (MF-2)

         Canlıların, yeryüzünde dağılımı, anatomisi, fizyolojisi üzerinde eğitim ve araştırma yapılır.

         Eğitim süresi 4 yıldır.

         Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre,Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışılabilir. Ayrıca biyoloji mezunları liselerde öğretmenlik yapabilirler.