BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ(TM-3)

 

Tanıtım: Bilgi ve Belge Yönetimi programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Arşivcilik programını bitirenlere “Arşivci” ünvanı verilir.

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv ölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.