Berat Kandili Hangi Gün Ne Zaman

Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Berat Kandili 10 MAYIS-2017 ÇARŞAMBA günü olup Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece