AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLER

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLER (TM-3)

Tanıtım: Programın amacı, kişi aile ve toplumun refah ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi, rahat ve sağlıklı bir yaşam sağlanması için aile ve toplumun değişen ihtiyaçları, çağın değişen koşullarına uygun biçimde mevcut kaynaklardan en üst düzeyde yararlanma yıllarına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Puan Türü: TM-3

Eğitim Süresi: Eğitim süresi 4 yıldır.

İş Alanları: Mezunlar meslek liselerinde öğretmenlik yapabildikleri gibi, toplum kalkınmasına ve halk sağlığına yönelik araştırmalar yapan özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.