Ahlât Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirasları (Türkiye)

Ahlât Selçuklu Mezarlığı (2000)

Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde, yer alan, Selçuklu dönemi mezarlığıdır. Anadolu’nun ‘Orhun Abideleri‘ olarak nitelendirilen Ahlat Selçuk Mezarlığı erken döneme ait en büyük Türk- İslam mezarlığıdır.

Evliya Çelebi’nin Oğuz Taifesi Şehri,Selçukluların Kubbetü’l İslâm, Osmanlıların Ata Şehri adını verdikleri “Ahlat’a Ortaçağ Türk mimarisi mezar tiplerinin topluca incelenebileceği, benzeri bulunmayan bir açık hava müzesi görünümü kazandıran ilgi çekici mezar abideleri,çoğunlukla Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski mahallelerinde yer almaktadır. Bunlardan sayıları bin civarında olan mezarlar (Ancak anıt niteliğinde olanlar 118 adettir) ,özellikle alışılmış ölçülerden çok büyük, 3.50 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan dikdörtgen pirizma şeklindeki Ahlat mezar taşlarını karakterize ve temsil etmektedirler.

“…Taşlardır beka, taşlardır ebediyet…
Taştan başka tarihe ne bırakmış ki Medeniyet!
Bir gün uzanırsın boylu boyunca Musalla Taşına,
Yine bir taş dikerler başucuna…”

200 yılında Ahlat Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır.