2018 Mart Kongreleri

Kongre Adı Yeri Tarihi Siteadresi
İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu İzmir 01 Mart 2018, https://www.geriatriilactedavi.com
Çocuk Nörolojisi Temel Genetik Kursu İzmir 01 Mart – 02 Mart 2018, http://www.cocuknorogenetik.com
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 2018 Bolu 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.plastikcerrahi.org.tr
10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi Antalya 01 Mart – 03 Mart 2018, http://www.thdkitht2018.org
5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.minimalinvazivurolojikongresi.org
1. Riskli Bebek Kongresi Ankara 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.risklibebek2018.org
10. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri Sakarya 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.capanefroloji2018.org
Uluslararası Antalya Kongresi Antalya 01 Mart – 03 Mart 2018, http://www.antalyakongresi.com
Uludağ 2018 KBB Günleri Bursa 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.uludag2018kbb.org
13. Uludağ Nöroloji Günleri Bursa 01 Mart – 04 Mart 2018, http://www.uludagnoroloji.org
Uluslararası Matematik İstatistik ve Analitik Yöntemler Kongresi İstanbul 02 Mart – 03 Mart 2018, http://matematikveistatistikkongresi.org
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Diyabet ve Obezite Sempozyumu 2018 İstanbul 02 Mart – 04 Mart 2018, http://www.sbudiyabetveobezite.org
24. Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu Bursa 02 Mart – 04 Mart 2018, http://www.uludaganestezi.org/2018
4. Bahar Pediatri Günleri Adana 02 Mart – 03 Mart 2018, http://www.baskentbaharpediatri2018.com
10. Ulusal Atabat Kongresi Erzurum 02 Mart – 04 Mart 2018, http://www.ata-bat.com
Yapısal Kalp Hastalıkları Koroner Fizyoloji Sempozyumu İzmir 02 Mart – 04 Mart 2018, http://www.kvakademi.org
Türkiye EKMUD İznik Enfeksiyon Akademisi Bursa 02 Mart – 04 Mart 2018, http://www.ekmud.org.tr
2. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu Ankara 03 Mart – 04 Mart 2018, https://www.iksadsummit.org
14. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi Bursa 04 Mart – 07 Mart 2018, http://www.uludagichastaliklari.org
2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi Antalya 04 Mart – 08 Mart 2018, http://www.oedc2018.org
1. International Congress on Preventive Dentistry Erzurum 05 Mart – 08 Mart 2018, http://www.icpd2018.com
19. Pediatri Günleri İzmir 07 Mart – 09 Mart 2018, http://www.pediatrigunleri.com
5. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Antalya 07 Mart – 11 Mart 2018, http://www.tuked2018.org
9. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı İstanbul 07 Mart – 08 Mart 2018, http://www.btyd.org.tr
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu İstanbul 07 Mart – 10 Mart 2018, http://www.hedef2018.org
7. Jinekoloji Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı Bursa 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.infertilitendoskopi.org
Uluslararası Kadın Sempozyumu Ankara 08 Mart – 10 Mart 2018, http://www.iwsturkey.org
Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018 Kayseri 08 Mart – 10 Mart 2018, http://www.erciyestipgenetik.com
4. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi Antalya 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.basboyunkongresi2018.org
TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi Antalya 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.2018tusaf.org
Geleneksel 15. FTR Uludağ Sempozyumu Bursa 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.ftruludag.org
2. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi – 7. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı Bursa 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.infertilitendoskopi.org
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi Erzurum 08 Mart – 11 Mart 2018, http://www.palandokenkadindogum.com
Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi Ankara 08 Mart – 10 Mart 2018, http://www.maluliyetkongresi.com
Yönetim Bilimleri Kongresi İstanbul 08 Mart – 10 Mart 2018, http://www.ybk.org.tr
Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi İstanbul 09 Mart – 11 Mart 2018, http://www.palyatif.org
15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu KKTC 09 Mart – 11 Mart 2018, http://www.noropatikagri.org
22. Acil Tıp Bahar Sempozyumu Aydın 09 Mart – 11 Mart 2018, http://www.aydinsempozyum.com
İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Mardin 09 Mart – 11 Mart 2018, https://www.iksad.com
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Pelvik Rehabilitasyon Kongresi İstanbul 09 Mart – 10 Mart 2018, http://sbupelvikrehabilitasyonkongresi.org
Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri Aydın 09 Mart – 11 Mart 2018, http://aydinendokringunleri2018.com
14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bursa 11 Mart – 14 Mart 2018, http://www.uludagpediatri.org
11. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Antalya 11 Mart – 15 Mart 2018, http://kmtd.org.tr/kongre11
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 14 Mart – 18 Mart 2018, Antalya http://www.uask2018.com
6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi Antalya 14 Mart – 18 Mart 2018, http://www.annecocukbeslenmesi.org
International Student Congress on Architecture and Engineering İstanbul 14 Mart – 16 Mart 2018, http://ensad.maltepe.edu.tr
İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri Sakarya 15 Mart – 18 Mart 2018, http://www.ichastaliklarigunleri.org
3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi Antalya 15 Mart – 18 Mart 2018, http://www.psikiyatrizirvesi.org
2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi İzmir 16 Mart – 18 Mart 2018, http://www.cocukortopedi2018.org
14. Başağrısı Kış Okulu İstanbul 16 Mart – 18 Mart 2018, http://www.basagrisikisokulu.org
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri İstanbul 16 Mart – 17 Mart 2018, http://www.sbugastroenterolojigunleri.org
Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği İlkbahar Sempozyumu Bursa 16 Mart – 18 Mart 2018, http://www.tkrcdilkbahar2018.org
3. Diş Teknisyenleri Kongresi İzmir 16 Mart – 18 Mart 2018, http://www.disteknisyenlerikongresi.com
2. Ulusal Karbon Konferansı İstanbul 16 Mart – 17 Mart 2018, http://www.karbondernegi.org
Türk Oftalmoloji Derneği 15. Mart Sempozyumu Adana 16 Mart – 18 Mart 2018, http://www.todnet.org/MartSempozyumu2018
5. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim Günleri İstanbul 17 Mart – 18 Mart 2018, http://www.ctfobak.org
Gi4DM 2018-Geolnformation For Disaster Management İstanbul 18 Mart – 21 Mart 2018, http://www.gi4dm2018.org
Paintistanbul and Turkcoat 2018 Kongresi İstanbul 20 Mart – 21 Mart 2018, http://www.turkcoat-paintistanbul.com
10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Ankara 21 Mart – 24 Mart 2018, http://www.omuzdirsek2018.org
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 21 Mart – 25 Mart 2018, http://www.tibbionkoloji2018.org
7. International Trakya Family Medicine Congress Edirne 21 Mart – 25 Mart 2018, http://www.tahek.esfam.org
IREMCON Uluslararası Çevre Kongresi İstanbul 21 Mart – 22 Mart 2018, http://www.iremcon.com
International Student Congress on Medical Sciences and Nursing İstanbul 21 Mart – 23 Mart 2018, http://medns.maltepe.edu.tr
6. İlaç Kimyası Kongresi Antalya 22 Mart – 25 Mart 2018, http://www.ilackongresi.org
Ulusal Denizli Aile Hekimliği Kongresi Denizli 22 Mart – 25 Mart 2018, http://www.dahedkongre.com
Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bursa 22 Mart – 24 Mart 2018, http://www.sucev2018.org
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 Ankara 22 Mart – 25 Mart 2018, http://calistay2018.infeksiyondunyasi.org
13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı Antalya 22 Mart – 25 Mart 2018, http://www.girisimselradyoloji2018.org
2. Ulusal Viroloji Günleri İzmir 22 Mart – 24 Mart 2018, http://www.virolojigunleri2018.com
3. Kafa Tabanı Kongresi Antalya 22 Mart – 25 Mart 2018, http://www.kafatabani2018.org
5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi KKTC 22 Mart – 25 Mart 2018, http://2018tkd-ste-kardiyobahar5.tkd.org.tr
Gastronomi Zirvesi 2018 Ankara 22 Mart – 25 Mart 2018, http://www.gastronomizirvesi.org
Pediatrik Aciller Sempozyumu Gaziantep 22 Mart – 23 Mart 2018, http://www.atuder.org.tr
2. Çukurova Gastro – İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Sempozyumu Adana 23 Mart – 25 Mart 2018, http://www.cukurovagastrointestinal.com
Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi Afyon 23 Mart – 25 Mart 2018, http://www.ubek-icse.com
1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi İstanbul 23 Mart – 24 Mart 2018, http://www.kadinsagligihemsireligi2018.com
Uluslararası Katılımlı Preanalitik Evre Sempozyumu Eskişehir 23 Mart – 24 Mart 2018, http://www.kbudpreanalitik2018.org
9. International Conference on Computer Technologies and Development İstanbul 24 Mart – 26 Mart 2018, http://www.icctd.org
7. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi Tekirdağ 24 Mart – 25 Mart 2018, http://www.ibaness.org
4. Uluslararası Biyosidal Kongresi Antalya 25 Mart – 29 Mart 2018, http://www.biyosidal2018.org
1. Uluslararası Bilim Kültür ve Sanat Kongresi İzmir 29 Mart – 30 Mart 2018, http://www.bilimkulturvesanatkongresi.org