2017 Kasım Kongreleri

Adı Düzenleyen Tarih Yer Web Sitesi
43. Ulusal Hematoloji Kongresi Türk Hematoloji Derneği 01.11.2017
04.11.2017
Ankara http://www
.thd.org.tr/
etkinlikler/
3/kongre-
ve-kurslar/
480/43-ulu
sal-hemato
loji-kongresi
Profesyonel Aydınlatma Tasarımı Kongresi PLDC, 2017 PLDC 01.11.2017
04.11.2017
Paris, Fransa http://pld-c
.com/moder
nised-confer
ence-format/
13. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi

4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği 01.11.2017
04.11.2017
Cornelıa Dıamond/Antalya,
Belek
http://www
.hpb2017
.org/
Sermaye Piyasaları Kongresi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 08.11.2017
09.11.2017
İstanbul http://www
.sermayepi
yasalari.
com/tr/
EIF 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF (Energy Is Future) 08.11.2017
10.11.2017
Congresıum Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı http://enerji
kongr
esi.com/
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 08.11.2017
12.11.2017
Sueno Deluxe Otel /Antalya (Belek) http://kbb
2017.kbb
.org.tr/
4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 08.11.2017
12.11.2017
Rixos Sungate Kongre Merkezi /Antalya http://www
.tmc-online
.org/?action
=etkinlik&
id=182#
2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi Türkiye Aile Hekimleri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV) 09.11.2017
12.11.2017
Tıtanıc Deluxe /Antalya (Belek) http://www
.argevkong
resi.com/
IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi İstanbul Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Derneği 09.11.2017
12.11.2017
Antalya http://anatol
iajournal.
com/disiplin
lerarasi/
27. Ulusal Patoloji Kongresi Çukurova Patoloji Derneği, Patoloji Dernekleri Federasyonu 15.11.2017
18.11.2017
Sueno Deluxe Otel /Antalya (Belek) http://patolo
ji2017.org
/davet/
61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Türkiye Milli Pediatri Derneği 15.11.2017
19.11.2017
Regnum Carya Otel Belek /Antalya http://www
.millipedi
atri.org.tr/
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi

EEMKON 2017

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 16.11.2017
18.11.2017
İstanbul http://eemko
n.org.tr
/2016/11
/09/411/
XI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı TMMOB Makine Mühendisleri Odası 17.11.2017
18.11.2017
İstanbul https://www
.mmo.org.tr
/etkinlik/xi-
endustri-isle
tme-muhen
disligi-
kurultayi
3’üncü Uluslararası Egitim, Uzaktan Egitim ve Egitim Teknolojileri Kongresi İstanbul Aydın Üniversitesi,
UDEEEWANA,
 24.11.2017
25.11.2017
Porto Bello Hotel /Antalya (Konyaaltı)  http://www.
icdet.net/
VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi TMMOB Makine Mühendisleri Odası 22.11.2017
25.11.2017
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
/İzmir
https://www
.mmo.org.tr
/etkinlik/viii-ulusal-hidrolik-pnomatik-kongresi-ve-sergisi
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi AMATEM, Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği, BRSHH, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Yeşilay 23.11.2017
26.11.2017
Xanadu Otel Antalya http://www
.bagimlilik
kongresi
2017.org
/?p=davet
6. ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ Resort Turizm 24.11.2017
25.11.2017
 Antalya http://resor
tturizmkon
gresi.com/
Ege Kadavrada Diseksiyon Günleri ( ESC ve Rinoplasti) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 18.11.2017
19.11.2017
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir  http://www
.kbb.org.tr/
etkinlikler/
12/ulusal-etkinlikler/
450/ege-kadavrada-diseksiyon-gunleri-esc-ve-rinoplasti