10 SORUDA HERŞEY YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ

12- YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ

 1. İslahiye’nin açık hava müzesinin adı nedir?

Gaziantep – Yesemek Açık Hava Müzesi.

 

 1. 2. Gaziantep – Yesemek Açık Hava Müzesi’ndeki eserler hangi dönemden kalmadır?

Hitit İmparatorluk döneminde (M.Ö. 15-12.yy.) ve daha sonra da Sam’al Krallığı bünyesinde Geç Hitit döneminden (M.Ö. 9-8.yy.) kalmadır.

 

 1. Gaziantep – Yesemek Açık Hava Müzesi kim tarafından keşfedilmiştir?

Yesemek ilk olarak, 1890’li yıllarda Zincirli kazılarını yapan Felix Von Luschan tarafından keşfedilmiştir.

 

4.Gaziantep – Yesemek Açık Hava Müzesi kazıları kim tarafından yapılmıştır?

Prof. Bahadır Alkım tarafından 1958-1961 yılları arasında yapılmış ve yaklaşık 200 kadar heykel ortaya çıkarılmıştır.

 

 1. Gaziantep – Yesemek Açık Hava Müzesi’ndeki eserler nelerdir?

Sfenksler, Kapı Arslanları, Dağ Tanrıları, Ayı adam ve diğerleri.

 

 1. Müzedeki eserlerin günümüze kadar gelme sebebi nedir?

Eserler volkanik kökenli “bazalt” taşından oluşmuştur. Bazalt, işlenmesi oldukça güç bir taştır. Yapıların çok büyük olmaması, madensel değeri olmaması eserlerin korunmasını sağlamıştır.

 

 1. Yesemek’in eski dönemdeki işlevi nedir?

Yesemek Taş ocağı ve Heykel Atölyesi olarak kullanılmıştır.

 

 1. Yesemek atölyesinde hangi tarihlerde ve ne kadar süre ile üretim yapılmıştı?
  Yesemek atölyesinde, yaklaşık olarak M.Ö.1250 ile M.Ö.8.yy arasında en az 5-6 yüzyıl süreyle, uzak ve yakın yerlerdeki yerleşim yerlerine taslak hazırlanmış; başka bir deyimle, üretim yapılmıştı.

 

 1. 9. Yesemek atölyesinin sahipleri kimlerdi ve heykeller neresi için yapılıyordu?
  Yesemek’in, bölgedeki çok güçlü bir devletin egemenliği altında olduğu kesindir. Ancak, bugün için bu devletin hangisi olduğu bilinmemektedir. Bu eserlerin hepsinin, o devletin başkenti ve ona bağlı olan ikinci derecedeki kentler için yapılıyor olması büyük olasılıktır.

 

 1. Taş ocağında taş çıkarma yöntemleri nelerdir?

  Blokların bazalt kayası sivrilerinden kesilerek çıkartılmasında kimi aşamaların olduğu saptanmıştır:

  •  İlk aşamada, blok çıkartmaya uygun olan kayaların yüzeyleri balyoz, çekiç ya da taşçı kalemi ile düzleştirilmekteydi.

  •  Yüzeyleri düzleştirilmiş olan damarlardan istenen biçimlerde blok çıkartmak için, kesilmek istenen bloğun büyüklüğü belirlenip, çevresine, içine ağaç yerleştirmek üzere oluklar açılıyordu.

  •  Bu aşamada, açılmış olan olukların içine kesilmiş ağaçlar konuyor, bunlar su ile ıslatılıyor, ağacın şişmesi sonucu oluşan genişleme basıncının etkisi ile kaya çatlıyor ve giderek kayada bir yarık oluşuyordu. Daha sonra ağır çekiç ya da balyoz vuruşları ile yarık derinleştiriliyor ve bunun sonucunda istenilen kısım kayadan ayrılıyordu.

  Taş ocağında heykel taslağı bloklarının biçimlendirilmesi ve hazırlanması

  Ana kayadan kesilen düzensiz dikdörtgen prizması biçimindeki bloklar, taşçı kalemi ile yontularak, heykel taslakları yapılmak üzere istenen biçime getirilmekte ve daha sonra da heykel ustalarına bırakılmaktaydı.

  Heykel atölyesinde heykel taslağı bloklarının biçimlendirilmesi ve hazırlanması

  Buradaki çalışmalar, üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

  •  Taslakların kabaca biçimlendirilmesi,

  •  Kimi ayrıntıların işlenmesine başlanmakta ve yer yer perdahlamaya geçilmekte,

  •  Taslaktaki ayrıntılar üzerindeki çalışmalar biraz daha geliştirilmekte ve kısmen de olsa ince perdah yapılmaktadır.

  Sonuncu evreden sonra, taslağın gönderileceği yere giderken her hangi bir kopma ya da bozulma göz önünde tutularak, atölyede taslak üzerindeki çalışmalar durdurulmakta ve ayrıntılar, heykelin alacağı son durum için gerekli olan ince yontu işleri, eserin konacağı yerde yapılarak heykel tamamlanmaktadır.