10 SORUDA HERŞEY ARAP BAHARI

3- ARAP BAHARI

  • Arap baharı nedir?

 

2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap Dünyasında yaşanan halk hareketlerine verilen ortak addır.

 

2) Arap baharı neden ortaya çıkmıştır?

 

Arap Baharı; Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve hakları taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel, toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir. Protestolar, mitingler, gösteriler ve iç çatışmalar yaşanmıştır. Halklar, özgürlük mücadelesi adı altında birçok Arap diktatörünü resmen devirmiştir.

 

3) Hangi ülkeler bu harekete katılmıştır?

Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen’de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas’ta küçük çapta olmak üzere tüm Arap Dünyasında baş gösteren mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı çatışmalardır.

 

4) Neden bu harekete arap baharı denmiştir?

 

Birçok ülke, kuruluş ve alanda uzman kimseler, hareketlerin farklılığı ve sürekli sancılı, çalkantılı değişimi bahar olarak benimsemişlerdir ve bu halk hareketine Arap Baharı demişlerdir.

 

5) Protestolar ilk olarak nerede ne zaman başlamıştır?

 

Protestolar, ilk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlamış daha sonra Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün’e sıçramıştır.

 

6) İlk olarak yönetimi bırakan yöneticiler kimlerdir?

 

Bu ayaklanmalar Tunus ve Mısır’da başarı göstermiş olup, 23 yıldır yönetimde olan Zeynel Abidin Bin Ali ile 30 yıllık yönetici Hüsnü Mübarek’in görevlerini bırakmasıyla sonuçlanmıştır.

 

7) Arap baharının büyük çaplı olaylarından olan Yasemin devrimi nedir?

Yasemin Devrimi Tunus’un birçok şehrinde gerçekleşen protestolardır. Protestocuların hedef aldığı başlıca konular işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma,ifade özgürlüğü ve kötü yaşam koşulları olmakla beraber 23 yıldır ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali’nin başkanlığı bırakıp 14 Ocak 2011’de ülkeden kaçmasıyla sonuçlanan olaylar bütünüdür. Kasım 2010’da, meyve sebze satıcısı olan işsiz bir üniversite mezununun, satış arabasına polisin el koymasından sonra kendini ateşe vermesi ile başlayan protestolar Tunus’ta son 30 yıldır yaşanan sosyal ve siyasal olayların en dramatik dalgalarından biriydi  ve yaralanmalar ve hayat kayıpları ile sonuçlandı.

 

8) Arap baharının arap dünyası dışındaki hangi ülkelere etkisi olmuştur?

Arap Baharı; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’yu etkisi altına almıştır. Ancak diğer ülkelerdeki halklar bu olaylardan ilham alarak benzer eylemlere soyunmuşlardır. Birçok ülkede halk yönetimi bu bahardan ilham alarak protesto etmiştir. Bunun sonucunda Arap Baharı’nın etkisi, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtasına yayılmıştır.

 

 

 

9) Arap baharının en büyük çaplı olaylarının gerçekleştiği ülkeler hangileridir?

 

Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn’dir.

10) Toplam can kaybı ne kadardır?  

 

250 000 den fazla olduğu tahmin edilmektedir.