10 SORUDA HERŞEY

Sayfa : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

10 SORUDA BAĞIMSIZ DENETİM

1-)BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR?

Finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılması demektir.

2- BAĞIMSIZ DENETİM HANGİ FİRMALAR İÇİN ZORUNLUDUR?

Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi tutulacak firma hadleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 2015 yılı için son 3 yılda aktif toplamı 50 milyon TL, net satışlar 100 milyon TL ve çalışan sayısı 200 kişi veya üzerinde olması hallerinden en az ikisinin 2 yıl gerçekleşmiş olması halinde tüm AŞ ve Ltd. şirketler bağımsız denetime tabidir. Ayrıca kendi alanlarında SPK, EPDK ve BDDK mevzuatları çerçevesinde denetim şartları belirlenmektedir.

3- LİMİTED ŞİRKETLER BAĞIMSIZDENETİM ZORUNLULUĞUNDAN MUAF MIDIR?

Hayır. Bakanlar Kurulu’nun belirlediği hadlerin üzerinde olanlar denetime tabidir.

4- BAĞIMSIZ DENETİM YAPMAYA HANGİ KURULUŞVE KİŞİLER YETKİLİDİR?ULUSLARARASI KURULUŞLARLA ÇALIŞMANIN AVANTAJI VAR MIDIR?

Kamu Gözetimi muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından (kendi alanında SPK tarafından) yetki belgesi verilen kişi ve kurumlar bağımsız denetim yapmaya yetkili ve yetkinliktedirler. Ülkemizde bağımsız denetim uygulaması Kamu Gözetim Kurumu tarafından uluslararası mevzuata uygun standartlar ve kurallarla oluşturulup denetlendiği için dünyanın ulaştığı denetim standardı yerli kuruluş ve denetçilerimizce pekala yürütülmektedir. Uluslararası kuruluşların kurumsal birikimleri ileri sürülerek denetim kalitesinin yükseleceğini savunanlar olduğu gibi, bu firmalar kurumsal birikimlerini öne çıkarırken adeta seri üretim yaklaşımı ile deneyimsiz kişilerden oluşan ekiplerin bazı zaaflara yol açtığını savunanlar da vardır.

5- BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUCU NEDİR?

Bağımsız denetim yaptırmak zorunda olanların yönetim kurulları bunu yaptırmamaları halinde bağımsız denetimden sağlayacakları faydalardan mahrum olacakları gibi, mali tabloları düzenlememiş olurlar. Bu da en başta yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonucu doğurur ki ortakların yasal yollara başvurmasından tutun pek çok sorumluluğu beraberinde getirir. Örneğin kar dağıtamaz, sermaye artış ve azalışı yapılamaz. Bundan dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve kayıplardan yönetim kurulu sorumlu olur.

6- BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ PAHALI MIDIR?

Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetim ücretlerine ilişkin bir tarife yayınlamadığından şirketin cirosu, aktif büyüklüğü, şube ve çalışan sayısı gibi veriler esas alınarak taraflar arasında serbest piyasa kurallarına göre belirlenerek denetlenecek firmalar açısından oldukça uygun fiyatlar elde edilmektedir.

 

7-BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU OLMAYAN ŞİRKETLERİNBAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ ALMALARI GEREKSİZ MİDİR?

Kamunun bazı kriterleri esas alarak belli hadlerin üzerindekileri zorunlu kılması, yönlendirme görevinin gereği olup bunu yasal zorunluluk olarak anlamamak gerekir. Bağımsız denetim, şirketlere doğru ve güvenilir bilgiler sunarak , göz ardı edildiğinin aksine şirketler açısından da olmazsa olmaz önemdedir.

Şöyle ki;

  1. a) Bağımsız denetimin ortaklar arasında güveni tesis eden etkisi vardır.
  2. b) Şirket kaynaklarının verimli, etkin kullanılmasına yardımcı olur.
  3. c) Hataların düzeltilmesine olanak sağlar.
  4. d) Şirket yönetici ve çalışan suistimallerini önleyici ve bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkartıcı etkisi vardır.
  5. e) Kreditörlere, ihale makamlarına, kamu kurumlarına ve diğer ticari partnerler ve 3. şahıslara güven verir. Böylece kredi maliyetlerinin düşürülmesi, uygun fiyatlarla iş alınması, ticari faaliyetlerde bulunulmasına katkı yapar.
  6. f) Bu alanda uzman kişilerce ve belirlenmiş kriter ve standartlarla hazırlanan raporlar şirket yönetici ve diğer ilgililerin karşılaştırma yapabilmelerini ve buna göre pozisyon almalarını sağlar.
  7. g) Çalışanların bağlılığını artırır, şirket politikalarına uyumunu destekler.

8- BAĞIMSIZ DENETÇİ İLE SÖZLEŞMEYİ NE ZAMAN İMZALAMAK GEREKİR?

Bağımsız denetçiler ile denetleyecek oldukları faaliyet yılı bitmeden sözleşme yapılabilir. Ancak denetçiye zaman kazandırmak için bu süreyi beklemeden mümkün olan en erken tarihte sözleşme imzalanması yerinde olur.

9- ŞİRKETİMİZDE İÇ DENETİM DEPARTMANIMIZ/YEMİNLİMALİ MÜŞAVİRİMİZ VAR AYRICA BAĞIMSIZ DENETİME GEREK VAR MI?

Kuşkusuz bağımsız denetimin bazı faydaların bir kısmını iç denetim yoluyla sağlamak mümkün olmakla birlikte tek başına yeterli olmamakta şirket çalışanı yoluyla yapılan denetimin özellikle 3. şahıslar nezdinde yeterince objektif bulunmayabilmektedir. Zaten bu iki kurum gelişmiş toplumlarda birbirlerinin alternatifi değil birbirini tamamlayan kurumlardır. İç denetim bağımsız denetim zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yeminli mali müşavirler denetimlerini vergi mevzuatı yönüyle yaparlar bunların varlığı bağımsız denetim yükümlülüğünü ve ihtiyacını kaldırmaz.

10- BAĞIMSIZ DENETİM SONUCUNDA ŞİRKETİMİZE ZARAR GELİR Mİ?

Bağımsız denetimin en önemli amacı düzeltme yapmaya fırsat vermektir. Bu durum şirketlere zarar vermek bir tarafa zarar görmesini engeller. Denetim raporları şirket yönetiminin istemediği kişi ve kurumlara sunulmaz. Bağımsız denetçilerin sır saklama yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu’nca şirketleri koruyacak kural ve yaptırımlarla güvence altına alınmıştır.

 

10 SORUDA CEMİL MERİÇ

1-) TAKMA ADI NEDİR?

Cemil Meriç’in tam adı Hüseyin Cemil Meriç’tir. “Fırsat Yoksulu” takma adıyla yazdığı şiirleri 1936’da Yenigün gazetesinde yayımlandı.

2-) BÜYÜDÜĞÜ ORTAM NASILDIR?

Kendisini tanımlarken “itilip kakılmış, düşman bir dünyada dostsuz büyümüş, yabancı” sözcüklerini seçiyordu. Babasını hayata küskün, az konuşan, çatık kaşlı bir yargıç; annesini hasta, silik, mızmız bir kadın olarak niteledi.

3-) MÜBADELE İÇİN DÜŞÜNDÜKLERİ NELERDİR?

Balkan Savaşı sırasında Yunanistan’dan göç ederek Antakya’ya yerleşip yeni bir düzen kurmak için çabalayan ailesinin yaşadığı zorluklar, yalnızlık, dışlanmışlık çocukluğunu çok etkiledi. Büyüdüğünde, alan kaybının hiçbir değer taşımadığını, Osmanlı İmparatorluğu’nun o topraklarda yaşayan insanlarını yitirdiği için aslında ruhunu kaybettiğini söyleyecekti.

 

4-) İLK YAZILARI NELERDİR?

1936’da Hatay’da Yenigün gazetesinde yayımlanan “Geç Kalmış Bin Musahebe” ve ardından Hataylı Türklerin Fransız mandasına direnmesini savunan iki yazısı nedeniyle Fransız istihbaratı tarafından mimlendi. Antakya Sultaniyesi’nin son sınıfında, üstelik başarı derecesi yüksek bir öğrenci olmasına karşın bakalorya verilmeyebileceği ima edilince, dönem ortasında okulu terk etti.

 

5-) DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KİMDEN ETKİLENDİ?

İstanbul’daki ilk yazısı 1941’de İnsan dergisinde yayımlanan bir Balzac çalışmasıdır. Sonradan Balzac’ın Altın Gözlü Kız (1943), Otuzundaki Kadın (1945), On Üçlerin Romanı (1945), Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti(1946) kitaplarını çevirdi.

6-) HERNANİ ÇEVİRİSİ NASIL ELEŞTİRİLDİ?

Victor Hugo’nun tiyatro eseri Hernani çevirisi 1956’da yayımlandı. Görme yetisini kaybettikten sonra iki yılda tamamladığı çeviriyi Sabri Esat Siyavuşgil Yeni Sabah’ta överken; Hasan Âli Yücel, mutedil Türkçenin başyapıtı olduğunu söyledi.

7-) HANGİ İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ?

“Komünizm propagandası yapma ve bağımsız Hatay hükümetini devirmeye teşebbüs etme” suçuyla yargılandığında, muhalifliğini mahkemede açıkça ifade etti ve bir Marksist olduğunu söyledi.

 

😎 İNCELEDİĞİ İLK SOSYOLOG/İLK SOSYALİS KİMDİR?

Marx’a ilham veren Saint Simon hakkında yazdığı Saint Simon 1967’de yayımlandı.

9-) DAHA SONRA BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDE ADIYLAYAYIMLANAN İLK TELİF ESERİ NE ÜZERİNEDİR?

1959’dan başlayarak Hint düşüncesi ve edebiyatı üstünde çalışmaya başladı. Hind Edebiyatı’nı (1964) geceli gündüzlü çalışarak dört yılda tamamladı.

 

10-) TÜRKİYENİN TANZİMAT VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDEYÜZÜNÜ BATIYA DÖNMESİ KONUSUNDA NE DEDİ?

“Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihâle edemeyeceği [dönüşemeyeceği], Danilevski’den beri bir kaziye-i muhkeme [kesinleşmiş karar].”